Zápis do 1. třídy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21.
 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/21
 
na Základní škole, Jičín, Poděbradova18 proběhne v termínu
 
15. – 30. dubna 2020
 
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců.
 
Zápis připravujeme, bližší informace najdete již brzo
na našich webových stránkách.
 
Děkujeme                                                            Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021 – 2022 se bude konat v průběhu měsíce dubna.

Konkrétní termín a formu Zápisu upřesníme v dostatečném předstihu. Sledujte, prosím, naše webové stránky.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení povinné školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o jeden rok. Žádost musí podat písemně, a to v době Zápisu dítěte k povinné školní docházce. Doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tedy nejlépe přímo u Zápisu.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními

  • jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
  • druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zajistěte si, prosím, vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

 V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín, telefonicky: 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“. Tiskopis ke stažení na webových stránkách www. pppjicin.cz, popřípadě v mateřské škole.

Informace PPP a SPC Jičín o školní zralosti

                                                                      Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy

Kontakt

Základní škola Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
506 01 Jičín

ID datové schránky
45nmm5m

IČO: 75019485

DIČ: CZ75019485

č. účtu:
78-8504740287/0100
+420 493 531 278 skola@3zs.jicin.cz
To Top