Aktuality

ŠD

10.04.2021 07:29

Od 12.4. bude opět otevřena školní družina pro žáky, kteří nastoupí k prezenční výuce.  V pondělí a ve čtvrtek vstupuje žák do ranní školní družiny přes tělocvičnu, kde proběhne testování. V další dny zvoní na ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.

Pro vyzvedávání žáka z první třídy zvoňte na ŠD 1, pro žáka z 3.B zvoňte na ŠD 3.

Stále platí zadané údaje v Zápisním lístku. Pokud bude u žáka nějaká změna v docházce, informujte vychovatelku přes Bakaláře, nebo písemně na lístku, tak jak jste dělali doposud.

Na žáky se již těšíme a budeme se snažit zvládnout vše v klidu a v pohodě. :) Pokud počasí dovolí, budeme většinu času trávit na hřišti nebo na dvoře školy, proto nezapomeňte na vhodné oblečení a dostatečný počet náhradních roušek.

07.09.2020 10:41

 ŠD musí dodržovat dané časy určené ke stravování ve školní jídelně tak, aby se zamezilo většímu potkávání žáků.

  • Žák navštěvující školní družinu musí na oběd vždy s vychovatelkou.
  • Po 4. vyučovací hodině jde ŠD na oběd hned po vyučování. Po 5. vyučovací hodině jde ŠD až ve 12.50 hodin. !!!
  • Žák navštěvující ŠD, ale má v Zápisním lístku uveden den, kdy do ŠD nechodí, odchází na oběd v dřívějším čase s asistentkou.
  • Každý žák dostal lístek s rozpisem časů obědů na jednotlivé dny.
28.08.2020 08:50

Telefonické konzultační hodiny:

Každý den na telefonním čísle ŠD: 739 720 593

dopoledne: 8.00 - 11.00 hod.

odpoledne: 15.30 - 16.30 hod.

Mimo konzultační hodiny používejte toto tel. číslo pouze v nejnutnějších případech.

 

26.08.2020 20:21

Provoz ŠD bude zajištěn tak, aby docházelo k co nejmenšímu spojování - slučování žáků a oddělení.

V rámci ŠD nebude zájmová činnost - kroužky, tak jako dosud. Zájmová činnost bude obsažena v rámci činnosti jednotlivých oddělení.

Ranní ŠD bude probíhat ve dvou odděleních (přízemí a 1. patro staré budovy).

Odpoledne se budou oddělení spojovat postupně.

Rodiče nemohou vstupovat do budovy. O tom, jak budete dítě ze ŠD vyzvedávat, vás budeme ještě informovat. V této situaci by nám pomohlo, kdyby žáci odcházeli ze ŠD sami, ve stanovený čas, dle zápisního lístku. Zvažte, zda je to u vašeho dítěte možné.

Kontakt

Základní škola Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
506 01 Jičín

ID datové schránky
45nmm5m

IČO: 75019485

DIČ: CZ75019485

č. účtu:
78-8504740287/0100
+420 493 531 278 skola@3zs.jicin.cz
To Top