Z druháků budoucí lékaři

16.12.2020 09:00

V říjnu se ve 2. B uskutečnil projektový den zaměřený na zdraví, první pomoc a pomoc při úraze.

Vše si děti pod odborným vedením mohly vyzkoušet v praxi.  Navzájem se obvazovaly, ošetřily úraz ruky a hlavy, zkusily umělé dýchání.

Celý projektový den se moc vydařil a ještě jsme se naučili něco, co může zachránit život i někomu blízkému.

Babáková Alena

 

Fotky

 Kontakt

Základní škola Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
506 01 Jičín

ID datové schránky
45nmm5m

IČO: 75019485

DIČ: CZ75019485

č. účtu:
78-8504740287/0100
+420 493 531 278 skola@3zs.jicin.cz
To Top