Strašidla ze mlejna a okolí

23.09.2013 16:47


  Výsledky výtvarné soutěže

Do výtvarné soutěže se zapojilo celkem 4 674 účastníků s obrázky, velkými kolektivními pracemi i prostorovými výrobky.

Vítězné práce oceněné :

Prostorové práce (1. a 2. stupeň ZŠ)

kolektivní práce ŠD - ZŠ Poděbradova 18, Jičín

BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME ZA ÚSPĚŠNOU REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY !!!

Kontakt

Základní škola Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
506 01 Jičín

ID datové schránky
45nmm5m

IČO: 75019485

DIČ: CZ75019485

č. účtu:
78-8504740287/0100
+420 493 531 278 skola@3zs.jicin.cz