Nový projekt školy s dotací

25.05.2020 11:24

Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 obdržela 18. 3. 2020 od Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj digitálních kompetencí a cizích jazyků na Trojce.
Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu a výše dotace dosahuje částky 473 803 Kč, což představuje podíl ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů (95 % prostředky EU).

Realizace projektu zahrnuje pořízení nových počítačů, které budou sloužit pro rozvoj digitálních kompetencí a výuku cizích jazyků. Doplňkovou aktivitou projektu bude úprava zeleně v bezprostřední blízkosti školy. Nového vybavení a upraveného okolí školy si žáci užijí již po letních prázdninách v roce 2020.

 

Kontakt

Základní škola Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
506 01 Jičín

ID datové schránky
45nmm5m

IČO: 75019485

DIČ: CZ75019485

č. účtu:
78-8504740287/0100
+420 493 531 278 skola@3zs.jicin.cz