Historie školy

    Výstavba budovy školy byla dokončena 30. června 1892 podle plánů ing. Peka. V prosinci roku 1960 byla vybudována v zaniklém hostinci U Žďánských tělocvična, další třída a dílna. Po roce 1989 zde začla fungovat i školní jídelna.

    Razantních změn se škola dočkala v roce 1995. Projekt přivýstavby školy vyhrál ve výběrovém řízení ing. Jan Dostál. Realizaci výstavby zajistil Hradecký POZISTAV. Roku 1998 byla předána do užívání v budově školy nová jídelna, dokončeny byly šatny, nové třídy, studovna, sborovna a ředitelna. Součástí přivýstavby školy byla i tělocvična zkolaudovaná v lednu 2000. Její součástí je i horolezecká stěna. V září 2006 byla zahájena stavba venkovního hřiště. Toto hřiště nabízí žákům mnoho možností, jeho součástí je fotbalové hřiště, atletický ovál 200m, doskočiště pro skok daleký a vysoký, vrhačský sektor, multifunkční hřiště a hřiště na beachvolejbal. V rámci Dne Země 22.4. 2008 proběhl celoškolní projekt výsadby třinácti stromů před budovou školy.

    Na podzim roku 2013 byla zateplena původní budova školy a firma KASTEN  provedla rovněž i výměnu oken. Během letních prázdnin v roce 2014 se uskutečnila oprava střechy na původní budově. Krátce potom začala úprava a zpevnění plochy na školním dvoře, které bylo dovršeno stavbou venkovní "Zelené učebny". Na závěrečném natírání pergoly se podíleli učitelé i žáci školy. 

Prohlédněte si prezentaci. 

    

Kontakt

Základní škola Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
506 01 Jičín

ID datové schránky
45nmm5m

IČO: 75019485

DIČ: CZ75019485

č. účtu:
78-8504740287/0100
+420 493 531 278 skola@3zs.jicin.cz